„Akcja Kompensacja” to projekt Fundacji Violet Kiwi, polegający na sadzeniu drzew i innej roślinności pochłaniającej dwutlenek węgla oraz tworzących naturalne ekosystemy. Od podobnych projektów odróżnia nas to, że wszystkie nasadzenia wykonujemy na specjalnie w tym celu zakupionym terenie, co zagwarantuje jego maksymalną ochronę w kolejnych latach.

Pomysł na projekt pojawił się w momencie, gdy obliczyliśmy, że działalność naszej fundacji przyczynia się do dodatkowej emisji ok. 10 ton CO2 rocznie, głównie poprzez spalanie paliwa potrzebnego na dojazd na miejsce imprez – nas i uczestników, ale również emisję związaną z produkcją rozdawanych gadgetów, wykorzystaniem sprzętu, itp. Postanowiliśmy to zrekompensować!

Początkowo miało to być wewnętrzne działanie fundacji, finansowane ze środków własnych i nastawione na kompensację naszych działań, ale szybko postanowiliśmy działać na większą skalę i umożliwić każdemu zainteresowanemu wspólną kompensację śladu węglowego. W ten sposób możemy działać efektywniej, nabywając działki o większej powierzchni, przy mniejszych kosztach za 1 m2.

10 ton, to również średnia roczna emisja dwutlenku węgla przypadająca na 1 mieszkańca Europy – a więc także Ciebie.

Różne źródła podają różną wielkość pochłaniania CO2 przez lasy – zależy ona od wieku lasu, składu gatunkowego, jakości gleby, itd. – my przyjmujemy 3600 kg/ha. Dla zrównoważenia średniej emisji CO2 przypadającej na 1 polaka, potrzeba 2,78 ha lasu. Obecnie na każdego polaka przypada 0,24 ha lasów – brakuje 2,54 ha, aby zrównoważyć nasz styl życia – na to powierzchnia Polski jest kilkukrotnie za mała, dlatego potrzebna jest zmiana naszych przyzwyczajeń i inne działania ograniczające emisję. Wiemy o istnieniu drzew zmodyfikowanych genetycznie, które przetwarzają wielokrotnie więcej CO2, ale póki co jesteśmy do nich sceptycznie nastawieni, bo nie zostały wystarczająco zbadane w naszym klimacie i nie stworzą siedlisk dla rodzimych gatunków zwierząt.

Przybliżony koszt ‚neutralizacji’ pozostawianego przez każdego Polaka śladu ekologicznego to wg naszych szacunków po uwzględnianiu istniejących lasów: jednorazowo 101 500 zł lub 1320 zł rocznie lub 110 zł miesięcznie przez nasze całe życie. Przyjęliśmy koszt 4zł/m2 – tyle wynosi wg GUS średnia cena gruntów rolnych, a to, co zaoszczędzimy kupując poniżej tej ceny, przeznaczamy na wykonanie nasadzeń i inne koszty związane z utrzymaniem terenu.

Przy wyborze działek kierujemy się stosunkiem ich ceny do korzyści ekologicznych związanych z ich zadrzewieniem lub ochroną przed wycinką. Przy wyborze gatunków roślin do nasadzeń kierujemy się maksymalizacją korzystnego wpływu na środowisko i różnorodnością gatunków. Każda w ten sposób przywrócona przyrodzie działka stanowi także bezpieczne siedlisko dla zwierząt. Wszelkie działania, które będziemy prowadzić na ich terenie, nie wpłyną negatywnie na wartość przyrodniczą, a docelowo opiekę nad zalesionym obszarem przekażemy siłom natury, bez udziału człowieka. W przyszłości planujemy także inne działania mające na celu zmniejszenie ilości CO2 w atmosferze.

Wierzymy, że nasza koncepcja ochrony środowiska zyska Twoje uznanie i wspólnie wpłyniemy na nasze otoczenie i powietrze którym oddychamy.

Wesprzyj nasz projekt i tym samym zneutralizuj swój udział w emisji dwutlenku węgla.

Możesz to zrobić poprzez zakup interesujących cię pozycji w naszym sklepie internetowym, wskazując tym samym jak mamy wykorzystać Twoją wpłatę.

Możesz także wykonać przelew na wydzielone konto, podając w tytule wpłaty „darowizna na cele statutowe”. Płacąc przelewem, pomijasz wszelkie prowizje od pośredników przy płatności kartą, itp. Imię i nazwisko (lub nazwę) właściciela konta z którego otrzymamy przelew powyżej 100zł (równowartość 25m2) podamy jako udział w powierzchni wybranej przez nas działki. Razem z przelewem prosimy o maila na adres kompensacja@vk.org.pl abyśmy mogli utrzymać kontakt. Jeśli chcesz, aby wpłata została wykorzystana w konkretnym celu lub abyśmy w rozliczeniu podali inne dane, poinformuj nas o tym w treści wiadomości.

Nr konta Raiffeisen Polbank:
82 1750 0012 0000 0000 3318 3976
Fundacja Violet Kiwi
05-520 Konstancin-Jeziorna, Habdzin 29
NIP: 1231290292, KRS: 0000526112

100% wpłat przeznaczymy na zakup nowych terenów, związane z tym opłaty i podatki oraz koszt nasadzeń drzew i innych roślin. Wszelkie inne koszty związane z projektem, pokryjemy ze środków fundacji pochodzących z innych źródeł. W przypadku, gdyby działki zakupione przez Fundację przynosiły przychód, np. z dopłat lub ekologicznej eksploatacji, zostanie on w całości przeznaczony na rozwój projektu i zalesianie kolejnych obszarów.

 

Pamiętaj – podstawową zasadą ochrony środowiska jest „redukuj” – redukuj konsumpcję, wykorzystywanie pojazdów spalinowych, itp. Na drugim miejscu jest „wykorzystuj ponownie”, a dopiero na ostatnim miejscu jest „przetwarzaj”, czyli np. przetwarzaj wyprodukowany CO2.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz