Odtwórz wideo

Dlaczego?

Świat w którym żyjemy i to jak na niego wpływamy, nie są nam obojętne. Politycy od wielu lat dyskutują, jak powstrzymać zmiany klimatu i degradację środowiska, jednak niewiele robią.
Obliczyliśmy jaki wpływ na środowisko mają prowadzone przez nas działania i postanowiliśmy działać małymi krokami, na miarę naszych możliwości, aby to zrekompensować. Jeśli myślisz podobnie, mamy nadzieję, że przyłączysz się do nas!

Co nas wyróżnia?

Sadzimy drzewa na działkach zakupionych specjalnie na potrzeby projektu. Stworzone ekosystemy przekazujemy pod opiekę sił natury, które regulują zachodzące tam procesy. Ponieważ jesteśmy właścicielami terenu, możemy zagwarantować jego maksymalną ochronę, lepszą niż w przypadku nawet parku narodowego, który można wyciąć na podstawie doraźnej decyzji politycznej.
Nie sadzimy drzew w miejscach publicznych i na terenach, o których nie możemy w pełni decydować.

Dołącz do nas

Kompensuj z nami swój własny ślad ekologiczny! Wspólnie przekształcimy dotychczasowe pola i nieużytki w wartościowe ekosystemy, tworzone pod kątem pozytywnego wpływu na powietrze (pochłaniających CO2 i inne zanieczyszczenia) oraz bioróżnorodności (składających się z wielu gatunków roślin będących schronieniem dla wielu gatunków zwierząt).

Działajmy

Najprostszą formą uczestnictwa w „Akcji Kompensacji” jest wkład finansowy. Każde 12 zł to minimum 3m2 lasu, który powstanie w Twoim imieniu, który rocznie pochłonie  ok. 1 kg CO2.

Jeśli chcesz włożyć w projekt nieco więcej wysiłku, ruszaj z nami w teren z narzędziami i sadzonkami, promuj akcję w swoim otoczeniu, opiekuj się chronionymi przez nas terenami, pozyskuj nowych partnerów, wyszukuj nowe tereny do prowadzenia akcji.

umowa sprzedaży

Akt I

4 stycznia 2018 podpisaliśmy akt notarialny, na podstawie którego fundacja stała się właścicielem dwóch pierwszych działek w gminie Chotcza. Dzięki temu nie ma już żadnych przeszkód, aby oficjalnie rozpocząć nasz…
Słowiński Park Narodowy

Prolog

Pomysł na „Akcję Kompensację” pojawił się w marcu 2017 r. po tym, jak obliczyliśmy ile dwutlenku węgla generowały działania prowadzone przez Fundację Violet Kiwi przez cały ubiegły rok, a także…

Kto za tym stoi?

Fundacja Violet Kiwi

Fundacja Violet Kiwi

Prowadzimy różnorodne projekty na terenie całego kraju - głównie sportowe, ale też społeczne i kulturalne. Gdy policzyliśmy ile ton CO2 jest generowane w związku z organizacją naszych imprez, powstała "Akcja Kompensacja" w ramach której kompensujemy też naszą działalność.

Marcin Myszkowski

Organizator różnorodnych akcji, dotychczas najczęściej związanych ze sportem oraz zrównoważonym transportem. Od 2001 roku związany ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze oraz innymi organizacjami ekologicznymi i sportowymi.

Filip Wróblewski

Jako prawnik i filozof szuka dziury w całym i pilnuje, aby wszystkie papierki i formalności się zgadzały. Zawodnik i organizator wielu imprez sportowych, od niedawna rozwija swoje zainteresowania antropozoologią.

Kontakt

Fundacja Violet Kiwi
Habdzin 29
05-520 Konstancin-Jeziorna
kompensacja@vk.org.pl
facebook.com/AkcjaKompensacja
www.vk.org.pl

Marcin Myszkowski
+48 605 369 123

Numer konta

82 1750 0012 0000 0000 3318 3976
tytułem: darowizna na cele statutowe