Działki zalesiane w ramach projektu „Akcja Kompensacja”

woj. mazowieckie

powiat lipski, gmina Chotcza
KW NR RA1L/00060231/5
Chotcza Górna, dz. nr 780/2, 3456 m2
Chotcza Józefów, dz. nr 2199, 1400 m2

woj. kujawsko-pomorskie

wkrótce

woj. łódzkie

wkrótce

W opisie każdej działki podajemy podstawowe informacje jej dotyczące oraz wyszczególniamy udziały w jej zagospodarowaniu, w tym udziały imienne dla każdego, kto skompensował minimum równowartość miesięcznej emisji CO2.