Pomysł na „Akcję Kompensację” pojawił się w marcu 2017 r. po tym, jak obliczyliśmy ile dwutlenku węgla generowały działania prowadzone przez Fundację Violet Kiwi przez cały ubiegły rok, a także po obserwacjach tragicznych dla przyrody skutków wprowadzenia „Lex Szyszko”. Niestety przed rozpoczęciem kolejnego sezonu naszych działań nie zdążyliśmy rozpocząć projektu. W międzyczasie obserwowaliśmy rozwój masowej wycinki drzew – po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, która nieco ograniczyła wycinkę przez osoby prywatne, do akcji wkroczyły Lasy Państwowe, które pod dyktando ministra Szyszki rozpoczęły masową wycinkę lasów, w tym Puszczy Białowieskiej i ich spieniężania.

W międzyczasie doprecyzowaliśmy statut fundacji, aby wprost nawiązywał do planowanego projektu. W listopadzie, kiedy organizujemy mniej imprez, mogliśmy w końcu poświęcić czas na konkretne działania i zakupiliśmy pierwsze działki na potrzeby projektu. Pomogła nam w tym ogólnokrajowa akcja wyprzedaży majątku państwowego, bo na rynku nieruchomości pojawiła się duża ilość działek rolnych, które w licytacjach osiągają stosunkowo niskie ceny.

Wbrew obiegowej opinii współczynnik zalesienia Polski jest niższy niż średnia dla państw europejskich, mamy też wolniejsze tempo powiększania obszarów leśnych. Tymczasem potrzebujemy znacznie więcej lasów, aby zneutralizować wytwarzany dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia.

Poprzez nasz projekt przyczynimy się do poprawy tych statystyk, skompensujemy wpływ naszych imprez na środowisko, zwiększymy świadomość ekologiczną uczestników działań prowadzonych przez fundację oraz umożliwimy wszystkim zainteresowanym kompensację własnego śladu węglowego. Obecnie czekamy na podpisanie aktów notarialnych, aby mieć solidne podstawy do rozpoczęcia projektu na szerszą skalę.

Kategorie: aktualności

0 Komentarzy

Dodaj komentarz